II. hodina

11. října 2010 v 14:15 | Neferet |  Zdravoveda

2. Zdravotné zariadenia ústavnej starostlivosti: nemocnice ktoré delíme podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na tri tipy :
Nemocnice s poliklinikou podľa rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti( najmenšia).
V nemocniciach 3 tipu (najväčšia) prebieha výučba, tieto nemocnice nazývame Fakultné.
Vysoko špecializovaný odborný ústav: napr. Národný onkologický ústav(Bratislava) - tento
ústav poskytuje sekundárnu a následnú starostlivosť zameranú na diagnostikovanie a liečbu chorôb, ktoré si vyžadujú náročné diagnostické vyšetrenia.
Liečebňa pre dlhodobo chorých: poskytuje liečebno-rehabilitačný a ošetrovateľskú starostlivosť o osoby zo zdĺhavými chorobami.
Zariadenie hospic: je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje paliatívnu starostlivosť. Ide o ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť poskytovanú pacientom v terminálnom štádiu choroby. Cieľom je zmierniť utrpenie pacientov a zabezpečenie dôstojnej smrti.  
Geriatrické centrum : poskytuje špeciálnu liečebno-ošetrovateľskú starostlivosť osobám nad 65 rokov. Do geriatrického centra zaraďujeme aj geriatrické ambulancie, oddelenie (lôžko), opatrovateľské služby, geronto - psychiatrické oddelenie.
Psychiatrická liečebňa, nemocnica, stacionár a centrum pre liečbu drogovo závislých
Odborný liečebný ústav a sanatória: ústav pre liečbu TBC a pľúcnych chorôb, prírodné kúpele.
Iné zdravotnícke zariadenia: lekárne a výdajne zdravotných pomôcok.
Ďalšie zdravotnícke zariadenia : Vedecko-výskumné pracoviská, zariadenia na výrobu liekov a zariadenia na výučbu zdravotných pracovníkov.


Zdravotnícky pracovníci

Vykonávajú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s jej poskytovaním s odbornou spôsobilosťou, podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a kategórie
1. Lekár: VŠ + atestácia
2. Zubný lekár VŠ + atestácia v odbore
3. Laborant: zdravotný alebo farmaceutický, SŠ, VOV, Mgr. prípadne medicínsko-technický laborant (VŠ).
4. Farmaceut: VŠ v odbore farmácia
5. Sestra : vykonáva zdravotnú starostlivosť s VŠ diplomovaná sestra,
príp. Mgr. BC
6. Pôrodný asistent : odborne spôsobilá BC, alebo získa vyššie odborné vzdelanie na SŠ (3r.)
7. Asistent v zdravotníctve : odborná spôsobilosť
a, VŠ II. Stupňa verejné zdravotníctvo b, vyššie odborné vzdelanie VOV diplomovaný asistent(hygieny, fizioterapie) c, asistent : úplné stredné vzdelanie( asistent výživy)
8. Technik : ukončené vyššie odborné vzdelanie VOV (zubný technik) príp. rôzny tech. Pracovníci s ukončeným odborným vzdelaním
9. Iný zdravotný pracovníci: ukončené VŠ, BC, Mgr. V odbore (logopéd, psychológ, špec. Pedagóg) + úplné stredné vzdelanie + osvedčenie o príprave na výkon v zdravotníctve
10. Pomocný pracovník v zdravotníctve: stačí základné zdravotné vzdelanie (sanitár) .


Morálno - Etické črty zdravotníckeho pracovníka

Vyžaduje sa kombinácia predpokladov, ktorá sa viaže k zdravotníckemu povolaniu
- Odborné predpoklady : vzdelanie, vedomosti, technické zručnosti, celoživotné a sústavné samovzdelávanie
- Osobnostné emocionálne predpoklady : sebaovládanie, citová stabilita, schopnosť vcítiť sa do duševného stavu pacienta (empatia)
- Etické a morálne : slušné správanie, rešpekt, úcta, ľudskosť, taktnosť, neprenášanie vlastných starostí na pacienta.
- Sociálne : ochota pomáhať, schopnosť komunikovať, schopnosť byť zdvorilý
- Charakterové : trpezlivosť, diskrétnosť
- Fyzické predpoklady: sila , zdravie
- Psychické predpoklady: zrelá a vyrovnaná osobnosť
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama