IV. hodina

11. října 2010 v 14:22 | Neferet |  Zdravoveda

Význam prostredia pre ľudský organizmus a zdravie

Ľudské zdravie môžu ovplyvňovať mnohé faktory prostredia napr.
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->životné prostredie, ktoré človeka obklopuje
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->pracovné prostredie, v ktorom človek pracuje
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->spôsob života človeka, životný štýl
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->genetické faktory, dedičnosť
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->zdravotníctvo, úroveň poskytovania zdrav. starostlivosti od ktorej závisí ľudské zdravie. V zaostalých krajinách sveta prevládajú v chorobnosti a úmrtnosti infekčné choroby a choroby z podvýživy. Oproti tomu vo vyspelých krajinách sveta nastal pokles chorobnosti a úmrtnosti na inf. choroby. V boji proti inf. chorobám sa pričinil komplexný imunizačný program (očkovanie) a kontrola (preočkovanie). Vďaka ochrannému očkovaniu sa už viac ako 30 rokov nestretávame s detskou obrnou, výskyt čierneho kašľa a osýpok sa znížil na minimum. V dôsledku trvale zhoršujúceho sa životného a pracovného prostredia, nevhodného životného šktýlu, nesprávnej výživy a nedostatočného pohybu sa zdrav. stav obyvateľstva v SR zhoršuje.
K najdôležitejším problémom zdrav. stavu v SR patria
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->stúpajúci trend vývoja srdcovocievnych ochorení ( tieto ochorenia sú na prvom mieste úmrtnosti v SR)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->vzostup nádorových ochorení
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->stúpajúci počet diabetez
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->stúpanie úrazovosti a dopravných nehôd
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->zvyšujúci sa rast rizikových gravidít
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->rast počtu alergických ochorení (bronchiálna astma u detí, kožné exémy)

V životnom prostredí v ktorom žijeme môžu na zdravie negatívne pôsobiť tieto faktory
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->chemické: chemikálie (ťažké kovy - ortuť, olovo, kamium) a iné chem. látky s karcinogénnymi účinkami (formaldehyd)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->fyzikálne: ionizujúce žiarenie, UV žiarenie (slnko) v nadmernom množstve, nadmerný hluk, otrasy, lasery (poškodenie zraku)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->biologické: v živ. prostredí mikroorganizmy, ktoré môžu vyvolávať choroby, infekcie (baktérie, mikróby, streptokoky)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->psychosociálne: psychická záťaž, vypätie, úrazy, nehody


Hygiena v zdravotných zariadeniach

Zdravotné zariadenia patria medzi špecifické zariadenia so zložitými vzťahmi medzi zdravotníkmi, pacientmi a návštevníkmi.
Medzi základné okruhy problémov v zdrav. zariadeniach radíme
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->problematika inf. ochorení: zravotníci prichádzajú pravidelne do styku s inf. chorobami a môžu sa pri výkone práce nakaziť, preto musia dodržiavať prísne zásady (napr. práca s biologickým materiálom, obozretnosť pri odbere krvy) najčastejším profesionálnym inf. ochorením je hepatitída B
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->neriaznivé pôsobenie chem. látok: ide najmä o pôsobenie dezinfekčných roztokov, ktoré majú dráždivé účinky, preto sú vo veľkej časti prof. ochoreniami, ktoré tvoria poškodenia kože ( kontaktný exém na rukách). Časté umývanie rúk súvisí s nadmerným vysýchaním kože. Kontakt s chemickými látkami, ktoré majú karcinogénne účinky (formaldehyd), aj prístup k cytostatikám musí spĺňať určité zásady ( cytostatiká sú lieky, ktoré sú schopné ničiť okrem chorých
aj zdravé bunky)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->psychosociálne problémy: na zdravotníka často pôsobí pri výkone jeho práce vysoký stupeň psychickej záťaže a emocionálny stres. Známky stresu sa často prejavujú poruchami trávenia (hnačky, vracanie, depresia)
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->nebezpečenstvo úrazu: časté úrazy u zdravotníkov v súvislosti s týmto je zdravotník poučený o bezpečnosti a ochrane pri práci a musí tieto zásady dodržiavať (vhodná obuv) najčastejšie úrazy vznikajú pri dvíhaní ťažkých bremien (pacientov). Nebezpečenstvo požiaru, porezanie nástrojom, sklom.
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->nozokomiálne nákzy: infekcie ktoré vznikajú v priamom súvise s pobytom v nemocnici. Medzi nákazy radíme aj tie ktoré sa prejavia po prepustení do domáceho liečenia. Načastejšími nozokom. Nákazami sú respiračné (dýchacie) nákazy, pooperačné infekcie rán, infekcie močových ciest, novorodenecké hnačky .
Vznik nozokomiálných nákaz spôsobuje: nedostatočné hyg. vybavenie, nedodržanie hygieny nedisciplinovanosť, nezodpovednosť zdravotníkov.

Nedostatočná ošetrovateľská technika: porušovanie zásad pri preväzovaní rán, vysoká vnímavosť pacientov na ochorenia (znížená imunita).
Podceňovanie sterility, dezinfekcie a asepsy.  
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama